Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Θέμα: Προσκόμιση αποδεικτικών/ πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων για covid-19

Εξ’ αφορμής ερωτημάτων που δέχομαι για το πότε ένας πολίτης έχει υποχρέωση να επιδεικνύει πιστοποιητικό ότι, έχει εμβολιαστεί ή έχει αρνητικό rapid test ή PCR ή ότι, έχει προσβληθεί και αναρρώσει από covid-19, επιθυμώ να διευκρινίσω τα εξής:

Τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν δεδομένα υγείας και με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, πρέπει να τυγχάνουν αυξημένης προστασίας.

Εργοδοτούμενοι που έχουν υποχρέωση να κατέχουν πιστοποιητικά αρνητικού rapid test ή PCR, στα πλαίσια των Διαταγμάτων για τους χώρους εργασίας, ουδεμία υποχρέωση έχουν να τα προσκομίζουν ή να τα επιδεικνύουν στον εργοδότη τους αλλά, τον ενημερώνουν για το αποτέλεσμα.

Στο παρόν στάδιο, εργοδοτούμενος που έχει εμβολιασθεί και εξαιρείται από την υποχρέωση να υποβάλλεται σε rapid test ή PCR, για κάποιο χρονικό διάστημα, ενημερώνει τον εργοδότη του σχετικά, αλλά δεν υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό.

Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη απόδειξης την έχει το πρόσωπο που υποχρεούται να κατέχει τέτοιο πιστοποιητικό.

Πολίτες που κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά, εφόσον τους ζητηθεί, έχουν υποχρέωση να τα επιδεικνύουν σε αρμόδιους Επιθεωρητές ή Αστυνομικούς, στα πλαίσια ελέγχων συμμόρφωσης με τα ισχύοντα Διατάγματα.

Εκτός από τον αρμόδιο Επιθεωρητή ή τον Αστυνομικό, κανένα πρόσωπο δικαιούται να ζητά από πολίτη, οποιοδήποτε πιστοποιητικό, είτε για να του επιτραπεί η είσοδος σε ένα χώρο, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

26 Απριλίου 2021

Διαβάστε το πρωτότυπο άρθρο εδώ. Αρχειοθετημένο εδώ.