Απάντηση Στατιστικής Υπηρεσίας ΚΔ σε Επιστολή Καταγγελίας – 15.07.2021

Η προσωρινή άδεια που πήραν τα πειραματικά σκευάσματα είναι με τον ρητό όρο ότι καταγράφονται όλα τα στοιχεία για να τα έχουν το με το πέρας της περιόδου 2023 – 24 ώστε να χρησιμοποιηθούν στην αίτηση τους για κανονική άδεια.

Ερώτηση κρίσεως: Αν δεν καταγράφουν αυτές τις απαραίτητες πληροφορίες ούτε οι εταιρείες αλλά ούτε και το κράτος, τότε ισχύει η προσωρινή άδεια χρήσης τους;

Απάντηση Στατιστικής Υπηρεσίας ΚΔ σε Επιστολή Καταγγελίας - 15.07.2021
Απάντηση Στατιστικής Υπηρεσίας ΚΔ σε Επιστολή Καταγγελίας – 15.07.2021