Επιστημονικές μελέτες για την αναποτελεσματική προστασία της μάσκας εναντίον του CoViD-19