Η αλήθεια για τις μυοκαρδίτιδες στα παιδιά μετά τη δεύτερη δόση με Pfizer-BioNTech.

Πρόσφατα,  ανέβηκαν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τις μυοκαρδίτιδες σε παιδιά από 12 έως 18 ετών που εμβολιάστηκαν με το σκεύασμα της Pfizer. Σύνδεσμοι εδώ και εδώ.

Στην επίσημη δημοσίευση λοιπόν (η οποία πέρασε από αξιολόγηση και ανέβηκε στο περιοδικό τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου), αναγράφεται το εξής:
7 περιπτώσεις παιδιών αγοριών 14 ώς 19 ετών που έλαβαν το εμβόλιο και συγκεκριμένα τη 2η δόση, ανέπτυξαν μυοκαρδίτιδα, μέσα στις πρώτες 4 ημέρες, μετά τον εμβολιασμό.
 
Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν είχαν προδιάθεση πολυοαργανικού Φλεγμονώδους συνδρόμου – τύπου Kawasaki (το λεγόμενο MIS-C). Όλα τα παιδιά αυτά, εμβολιάστηκαν μέσα στον Απρίλιο και Μάιο του 2021. Πάνω σε αυτό θα αναφερθούμε σε προηγούμενη δημοσίευση για το αν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες σε παιδιά.
 
Από το παραπάνω κάποιες που αφορούν παιδιά 12 ετών και άνω είχαν ξεκινήσει μέσα σε αυτούς τους μήνες που αναγράφονται στο Link του Pediatrics Journal. Θα αναφέρουμε μεταφρασμένα κάποια κομβικά σημεία, μέσα από τη δημοσίευση:
 
Αρχικά, εκτεταμένες διαγνωστικές αξιολογήσεις που έγιναν για να αποκλειστεί άλλη πιθανή αιτιολογία μυοκαρδίτιδας, απεβησαν αρνητικές. Δηλαδή, τα παιδιά δεν είχαν κάποια άλλη προδιάθεση ή ασθένεια για να αναπτύξουν μυοκαρδίτιδα από κάτι άλλο.
 
 
 
Όλα τα παιδιά είχαν μυοκαρδίτιδα ή μυοπερκαρδίτιδα, που είναι ο όρος για διάγνωση τόσο φλεγμονής του μυοκαρδίου όσο και του περικαρδιακού.
 
Οι κλινικές δοκιμές Pfizer-BioNTech έδειξαν ότι μετά τον mRNA εμβολιασμό, οι νεότεροι σε ηλικία εμβολιασμένοι, είχαν βαρύτερες παρενέργειες σε σύγκριση με τους πιο μεγάλους σε ηλικία.
 
Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες, εμφανίστηκαν συχνότερα μετά τη 2η δόση, και εντός 2 ημέρων μετά την ολοκλήρωσου του εμβολιαστικού σχήματος των 2 δόσεων.
 
Σε αυτές περιλαμβάνονται πόνος στο σημείο της ένεσης, κόπωση, μυαλγία, ρίγη, αρθραλγία, πυρετός, οίδημα στο σημείο της ένεσης, ναυτία, αδιαθεσία, και λεμφαδενοπάθεια. Είναι πιθανόν (στην παρούσα φάση) η μυοκαρδίτιδα ή η μυοπερικαρδίτιδα που αναπτύχθηκε, να αποτελεί σπάνια ανεπιθύμητη παρενέργεια (έτσι λέγαμε και για τις θρομβώσεις στο AstraZeneca Και στο Johnson & Jonhson στις αρχικές επιστημονικές δημοσιεύσεις).
 
Κατά τα άλλα πάρολο το ότι δεν ανίχνευσαν ιστορικό μυοκαρδίτιδας σε καμμία από τις περιπτώσεις των παιδιών που εμφάνισαν μυοκαρδίτιδα, προσπαθούν να καλύψουν την επικινδυνότητα του εμβολίου, με την εξής δήλωση:
 
“Προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης συσχέτιση μεταξύ αυτού του εμβολίου και της μυοπερκαρδίτιδας.”
 
Άλλα ανησυχητικά στοιχεία στην εγκεκριμένη προ-δημοσίευση, είναι:
 
“Δεν είναι σαφές εάν η θεραπεία με ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη και / ή κορτικοστεροειδή, ελλείψει κριτηρίων MIS-C, εγγυάται αποθεραπεία σε όλες τις περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας που υπάρχει αναπτύσσονται παρωδικά μετά τον εμβολιασμό με mRNA σκεύασμα.”
 
“Προτρέπουμε το υγειονομικό προσωπικό, να εξετάσουν το ενδεχόμενο μυοκαρδίτίδας σε αξιολογήσεις εφήβων και νεαρών ενηλίκων που εμφανίζουν πόνο στο στήθος μετά τον εμβολιασμό τους με mRNA σκεύασμα.”
 
Αποκλείστηκε οποιαδήποτε άλλη αιτιολογία για την εμφάνιση της μυοκαρδίτιδας στους εμβολιασμένους.
 
Διαβάστε το πρωτότυπο άρθρο εδώ. Αρχειοθετημένο εδώ.