ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρήσιμες Διευθύνσεις Επικοινωνίας μέσω Email

Στοιχεία για θανάτους , παρενέργειες και οτιδήποτε χρήσιμο για αγωγές

info@alarmcall.org

Ψευδείς δηλώσεις για αγωγές

fake-news@alarmcall.org

 

Εθελοντές

volunteer@alarmcall.org

 

Κοινωνικά δίκτυα

Facebook AlarmCall

Telegram AlarmCall