Κατάλογος Τεκμηρίων

Σε αυτή την σελίδα καταγράφονται επιγραμματικά επιστημονικές μελέτες, δημοσιεύσεις και άλλο υλικό για σκοπούς τεκμηρίωσης και προς ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

Περιεκτικές Αναλύσεις

Εμβόλια για CoViD-19

Παρενέργειες εμβολίων mRNA για CoViD-19:

Αποδοτικότητα εμβολίων για CoViD-19:

Προστασία από παρενέργειες εμβολίων για CoViD-19:

Για Παιδιά & Νέους

Έντυπα και μελέτες που αφορούν τα παιδιά ή / και τους νέους:

Μάσκες Προσώπου

Αναποτελεσματική προστασία της μάσκας προσώπου εναντίον του ιού CoViD-19 ή/και άλλων λοιμώξεων:

 

Οξείδιο του Γραφενίου (Graphene Oxide – GO)

Εντοπισμός οξειδίου του γραφενίου σε εμβόλια εναντίον του ιού CoViD-19 και τεκμηρίωση της επικινδυνότητας της τοξικής αυτής ουσίας: