Δικηγόροι στην Κύπρο που υποστηρίζουν τον σκοπό μας

Άλεξ Στυλιανού Γιάννος Γεωργιάδης Ενταφιανός Ενταφιανός Νίκος Κληρίδης Σάββας Σαββίδης Χρίστος Α. Νεοφύτου Χρυσόστομος Κουλίας

Biden Gives $4 BILLION to WHO and Bill Gates for Global COVID Vaccine Injury Compensation Program

For the past few weeks since the roll-out of the experimental COVID mRNA “vaccines” we’ve been…

Ψήφισμά 2361/2021 του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης με το ψήφισμά του 2361/2021, πέραν των άλλων οδηγιών που δίνει σχετικά…