ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

 21 Οκτωβρίου 2021

 

 Σε συνέχεια των επιστολών μας, ημερ. 21.1.2021 προς Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου (Συνημμένο Α) και 16/9/2021 που παραδόθηκε προσωπικά σε έκαστο των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Συνημμένο Β), με την οποία σας γνωστοποιούνται νόμοι, μελέτες και στοιχεία τα οποία παραβιάζονται κατάφωρα από την Κυβέρνηση χωρίς τεκμηρίωση, και εφόσον δεν έχετε ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, σας απευθύνουμε εκ νέου τα ερωτήματα των προηγούμενων μας επιστολών, μαζί με απόψεις και αιτήματα πολιτών, γονέων και εμπειρογνωμόνων της ομάδας μας, που αφορούν συγκεκριμένα τη συζήτηση του νομοσχεδίου περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών:

 

 1. Πώς δικαιολογείται η προσθήκη της νόσου COVID-19 στο νομοσχέδιο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών αφού δεν είναι επίσημα ορισμένη ως «επικίνδυνη» λοιμική ασθένεια από τον ΠΟΥ και ΕΟΦ; Βάσει αυτού και αν δεν μπορεί να αποδειχθεί με αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα ότι η νόσος COVID-19 είναι «επικίνδυνη» λοιμική ασθένεια, πώς μπορεί να προστεθεί στο νομοσχέδιο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών;

 

 1. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό θα παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια αναπνευστική ασθένεια και θα αναρρώσουν χωρίς να απαιτείται ειδική θεραπεία. Επομένως, βάσει αυτού και των δεδομένων που υπάρχουν διαθέσιμα πώς μπορεί να δικαιολογηθεί και να υποστηριχθεί επιστημονικά κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Επίσης, τα “κρούσματα” είναι κάτω από το 1% του πληθυσμού. Ισοδυναμεί αυτό με πανδημία ή μήπως αποδεικνύει ότι είναι αχρείαστα και δυσανάλογα τα μέτρα που έχουν ληφθεί;

 

 1. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν δύναται να παρεκκλίνει έγκυρα από το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Παρέκκλιση [Derrogation] σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης), χωρίς να έχει κηρυχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 183 του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αποδεδειγμένα να απειλεί την ζωή των πολιτών της Κύπρου, και η πραγματικότητα είναι ότι αυτό ουδέποτε έχει γίνει.

 

 1. Η Κυπριακή Κυβέρνηση κρατά παράνομα υγιείς πολίτες χωρίς συμπτώματα λόγω επαφής με μη επιβεβαιωμένα μολυσμένα κρούσματα COVID-19 μέσω καραντίνας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών, τα κλινικά κριτήρια για ένα κρούσμα COVID-19 είναι “ένα άτομο με τουλάχιστον ένα σύμπτωμα”. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα-Άρθρο 5 Δικαίωμα στην Ελευθερία και την Ασφάλεια, είναι μόνο νόμιμο να κρατείται ένα μολυσμένο άτομο ως έσχατη λύση για να αποφευχθεί η εξάπλωση της νόσου «για την πρόληψη της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών» που είναι «επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια». Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στην υγειονομική ανίχνευση, τον χειρισμό και την αντιμετώπιση των πολιτών από την Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα όταν δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα;

 

 1. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα μαζικά Rapid test σε ασυμπτωματικούς ανθρώπους είναι περιττά, δυσανάλογα και αναποτελεσματικά. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κατασκευαστή Xiamen Boson Biotech δηλώνει σαφώς ότι τα Rapid test «είναι διαθέσιμα σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με ασθενείς που έχουν συμπτώματα COVID» και ότι «τα Rapid test τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση.» Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η (α) νόσος COVID-19 δεν έχει αναγνωριστεί με επιστημονικά δεδομένα ως επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια, δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μια πιθανή περίπτωση COVID-19 πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα πριν παραπεμφθεί για τεστ COVID-19 από γιατρό και το τεστ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό της COVID-19, πώς τεκμηριώνεται η συνεχιζόμενη τακτική υποβολή υγιών ανθρώπων και παιδιών σε αυτά;

 

 1. Πόσο ορθά και αποτελεσματικά είναι τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται εφόσον α) ένα κρούσμα COVID-19 με συμπτώματα πρέπει να επιβεβαιωθεί με τεστ PCR και β) εφόσον το Rapid test «δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό της λοίμωξης SARS-CoV-2».

 

 1. Γιατί ένας συμπτωματικός δικαιούχος του ΓεΣΥ να μην μπορεί να παραπέμπεται από τον προσωπικό του ιατρό για διενέργεια τεστ μέσω του ΓεΣΥ, όπως γίνεται με τις υπόλοιπες ασθένειες και αντί αυτού υποβάλλεται σε επιπλέον χρέωση;

 

 1. Όταν ένας πολίτης έχει συμπτώματα, γιατί δεν μπορεί να δει έναν ιατρό για να διαγνώσει και να του συνταγογραφήσει την κατάλληλη αγωγή; Σύμφωνα με την επιστήμη, τα στοιχεία, τις θεραπείες και τα στατιστικά στοιχεία, δεν υφίσταται πια πανδημία.

 

 1. Πληροί η Κυπριακή Κυβέρνηση τα κριτήρια που απαιτούνται για εξαιρέσεις στα Άρθρα 8 έως 11  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ή τις παραβαίνει παράνομα, αυθαίρετα, αβάσιμα και αντιεπιστημονικά; Δηλαδή: α) τη φύση της δημοκρατικής ανάγκης, β) το βάρος της απόδειξης/αναλογικότητας, γ) το περιθώριο εκτίμησης/ευρωπαϊκής εποπτείας, δ) οι λόγοι πρέπει να είναι «σχετικοί και επαρκείς», ε) η ανάγκη για περιορισμό πρέπει να «αποδειχθεί πειστικά», στ) την ανάγκη για «ισορροπία» μεταξύ δικαιωμάτων και εξαιρέσεων. Θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό, ότι, τόσο εμείς, όσο και ένα σεβαστό ποσοστό του πληθυσμού της Κύπρου δεν έχουμε πεισθεί για τους λόγους που θεωρεί η Κυβέρνηση ότι επιβάλλεται η εφαρμογή όλων αυτών των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα, καταπατώντας κατάφωρα τα νομικά και συνταγματικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Και όσοι έχουν πεισθεί, αυτό οφείλεται κυρίως στις τακτικές φόβου που έχουν αξιοποιηθεί από την Κυβέρνηση με τη συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα μπορούσε να ήταν πιο προφανές ότι η Κυβέρνηση, δυστυχώς, χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση της Βουλής και άρα με την σύμφωνη γνώμη της Βουλής, προσπάθησε, και προς τούτο καταβλήθηκαν πολλά χρήματα των φορολογουμένων συμπολιτών μας, να πείσει τον πληθυσμό ότι η COVID-19 είναι μία επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια, κάτι το οποίο με βάση όλα τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, γνωρίζουμε, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2020, ότι είναι αναληθές και ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού δεν απειλείται από την εν λόγω νόσο.  

 

 1. Έχει η Κυπριακή Κυβέρνηση νόμιμες εξαιρέσεις για να παραβιάζει το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση, όπως φαίνεται στα ανωτέρω σημεία 1-3;

 

 1. Πώς σχολιάζετε την παραβίαση της Σύμβασης Οβιέδο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική με την απόκρυψη, από μέρους της Κυβέρνησης, των ΜΜΕ και του ΠΙΣ, της πλήρους ενημέρωσης για ενημερωμένη συγκατάθεση με πλήρη κατανόηση σχετικά με τα επικίνδυνα Rapid test και τα πειραματικά εμβόλια; Σημειώνουμε ότι τα εμβόλια τελούν υπό Άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης [FDA] ή υπό όρους εμπορική άδεια [EMA], με τεχνολογίες mRNA και DNA που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς στα εμβόλια. Αυτά τα εμβόλια κλινικής δοκιμής έχουν παρακάμψει τα 3-6 χρόνια δοκιμής σε ζώα και δεν έχουν μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη μελέτη ασφάλειας, η οποία διαρκεί συνήθως 10-15 χρόνια.

 

 1. Ενημερώνει η Κυβέρνηση, πώς και σε ποια φάση, ότι

 

α) Τα εμβόλια βρίσκονται ακόμη σε κλινικές δοκιμές και ότι οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι και τα οφέλη είναι ακόμα άγνωστοι;

β) Υπάρχουν ενημερωτικά φυλλάδια εμβολίων κλινικής δοκιμής που μπορούν να διαβάσουν οι πολίτες πριν αποφασίσουν να εμβολιαστούν;

γ) Το εμβόλιο μπορεί να μην προστατεύει όλους τους λήπτες εμβολίου λόγω περιορισμένης αποτελεσματικότητας;

δ) Για τις πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες του κάθε εμβολίου κλινικής δοκιμής;

ε) Οι εμβολιασμένοι μπορούν να προσβληθούν από COVID-19 και να τη μεταδώσουν σε άλλους;

στ) Πρέπει να αναφέρουν τις οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στο εργαλείο αναφοράς Κίτρινης Κάρτας;

ζ) Υπάρχει το πρόγραμμα αποζημίωσης εμβολίου COVAX;

η) Τα επεμβατικά Rapid test και τεστ PCR έχουν πιθανούς κινδύνους;

 

 1. Επιπλέον, γιατί δεν προσφέρονται στους πολίτες μη επεμβατικές εναλλακτικές λύσεις σε επικίνδυνες επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις ή εμβόλια κλινικών δοκιμών, εάν αρνούνται να συναινέσουν σύμφωνα με τα ιατρικά τους δικαιώματα;

 

16. Θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα για δημόσια ασφάλεια, εφόσον η νόσος COVID-19 ορίζεται ως «μολυσματική ασθένεια» και όχι ως «επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια» από τον ΠΟΥ και τον ΕΟΦ, ενώ τα περισσότερα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό θα παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια αναπνευστική ασθένεια και θα αναρρώσουν χωρίς να απαιτείται ειδική θεραπεία;

 

 1. Θεωρείτε ότι τίθεται θέμα επιβολής οποιωνδήποτε μέτρων εφόσον:

α) Υπάρχουν εμβόλια κλινικής δοκιμής για τις ευπαθείς ομάδες που μπορεί να σκεφτούν να πάρουν αφού ενημερωθούν για τα οφέλη έναντι των κινδύνων για πιθανότητα μειωμένων συμπτωμάτων, αλλά όχι ανοσία από τον ιό;

β) Υπάρχουν αποδεδειγμένα αποτελεσματικές πρώιμες αναθεωρημένες θεραπείες από επανασχεδιασμένα φάρμακα που μπορούν να προσφερθούν σε επιβεβαιωμένους ασθενείς με COVID-19 υπό κλινική δοκιμή, όπως το εμβόλιο της κλινικής δοκιμής για την πρόληψη σοβαρών συμπτωμάτων και θανάτου;

γ) Υπάρχουν αποδεδειγμένες θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων για ασθενείς COVID-19 σε πιο σοβαρό στάδιο;

δ) Η επιστήμη αναφέρει ότι ο κίνδυνος από τον COVID-19 για τα παιδιά είναι εξαιρετικά χαμηλός;

ε) Τα στατιστικά δεδομένα δεν δικαιολογούν κανένα μέτρο;

 

18. Υπάρχει νόμιμος σκοπός για την Κυπριακή Κυβέρνηση να παραβιάζει τα Άρθρα 8-11 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών; Βασίζονται τα συνεχιζόμενα μέτρα της σε τρέχουσες, έγκυρες μελέτες και αποδεικτικά στοιχεία για το ποσοστό των θετικών περιστατικών (<1%) ή διατηρεί την ψευδαίσθηση μιας πανδημίας με περιττά και δυσανάλογα μέτρα;

 

 1. Ζητούμε πλήρη έρευνα διαφθοράς:

α) Για όλα τα μέλη της κυβέρνησης, τους φίλους τους, τα μέλη της οικογένειας, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες για οποιαδήποτε επένδυση ή προσωπικό οικονομικό όφελος από προϊόντα πανδημίας.

β) Για τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς προϊόντων αντιμετώπισης πανδημίας.

γ) Για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε μετοχές σε προϊόντα πανδημίας, καθώς μπορεί να οδηγούν ή να επιβάλλουν περιττά μέτρα πανδημίας για προσωπικό οικονομικό όφελος.

δ) Για όλους τους δικαστές που έχουν καθυστερήσει τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν τα μέτρα.

 

 1. Τέλος, ζητούμε ξανά τον έλεγχο των συμβολαίων που έχουν υπογραφεί μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και φαρμακευτικών εταιρειών για τα εμβόλια COVID-19.

 

Ως Κύπριοι πολίτες και ψηφοφόροι, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας τόσο με τη διαχείριση της “πανδημίας” από την Κυβέρνηση όσο και με την έμμεση επικύρωση των χειρισμών της λόγω παράλειψης των βουλευτών να επιτελέσουν το καθήκον τους. Οι Κύπριοι πολίτες έχουμε κουραστεί με τον συνεχή εμπαιγμό λόγω διαφθοράς και συμφερόντων των εμπλεκομένων πολιτικών και αξιωματούχων του κράτους.

Απαιτούμε από όλους τους κρατικούς αξιωματούχους όπως προβαίνουν μόνο σε τοποθετήσεις που είναι αδιαμφισβήτητα επιστημονικά τεκμηριωμένες και να μην παραπλανούν άλλο το λαό με ανυπόστατες δηλώσεις και αυτοαναιρετικές αποφάσεις, όπως π.χ. την ακαταλληλότητα των rapid test για προσέλευση στα γήπεδα, αλλά την καταλληλότητά τους για άλλο σκοπό.

Ως AlarmCall, παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε δεόντως τους πολίτες.

 

—————————

Τα σχετικά αρχεία/σύνδεσμοι εδώ:

Η επιστολή σε μορφή pdf: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΟΚΤ 2021 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Α_ΠΡΟΣ_ΑΡΧΗΓΟ_ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ_21.01.2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Β – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΣΕΠΤ 2021