Επιστολές Καταγγελίας για Παρενέργειες Εμβολίων και Απαγορευμένη Ουσία σε Μπατονέτες Δειγματοληψίας

Επιστολή Καταγγελίας προς Eθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου - 25.08.2021

Η νομική ομάδα του AlarmCall απέστειλε επιστολές καταγγελίας σχετικά με παρενέργειες εμβολίων και την απαγορευμένη ουσία Οξείδιο του Αιθυλενίου σε μπατονέτες δειγματοληψίας προς:

 

Παράρτημα επιστολών: