PfizerLeak: Αποκάλυψη της σύμφωνιας παρασκευής και προμήθειας της Pfizer (1 & 2)

Αναδημοσίευση από το πρωτότυπο άρθρο του Ehden Biber – 29/07/2021.

Ιστορικό:

Η Pfizer ήταν εξαιρετικά επιθετική στην προσπάθειά της να προστατεύσει τις λεπτομέρειες των διεθνών συμφωνιών του εμβολίου της για τον COVID19.

Ευτυχώς, κατάφερα να πάρω μια.

Επειδή το κόστος ανάπτυξης συμβάσεων είναι πολύ υψηλό και χρονοβόρο (κύκλοι νομικής επανεξέτασης), η Pfizer, όπως όλες οι εταιρείες, αναπτύσσει ένα τυποποιημένο πρότυπο συμφωνίας και χρησιμοποιεί αυτή τη σύμβαση με σχετικά μικρές προσαρμογές σε διαφορετικές χώρες.

Αυτές οι συμφωνίες είναι εμπιστευτικές, αλλά ευτυχώς μια χώρα δεν έχει προστατεύσει το έγγραφο της σύμβασης αρκετά καλά, οπότε κατάφερα να πάρω ένα αντίγραφο.

Όπως πρόκειται να δείτε, υπάρχει καλός λόγος για τον οποίο η Pfizer αγωνιζόταν να κρύψει τις λεπτομέρειες αυτών των συμβολαίων.

Αρχικά, ας μιλήσουμε για το προϊόν:

Η συμφωνία δεν καλύπτει μόνο την κατασκευή εμβολίων για τον COVID19 και τις μεταλλάξεις του, αλλά και για «οποιαδήποτε συσκευή, τεχνολογία ή προϊόν που χρησιμοποιείται στη χορήγηση ή την ενίσχυση της χρήσης ή του αποτελέσματος αυτού του εμβολίου».

Αν αναρωτιόσασταν γιατί καταστάληκε η Ιβερμεκτίνη, είναι επειδή η συμφωνία που είχαν οι χώρες με την Pfizer δεν τους επιτρέπει να ξεφύγουν από τη σύμβασή τους, η οποία αναφέρει ότι ακόμη και αν βρεθεί φάρμακο για τη θεραπεία του COVID19, η σύμβαση δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Προμήθεια προϊόντος:

“Η Pfizer δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία παράδοσης δόσεων σύμφωνα με τυχόν εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης … ούτε οποιαδήποτε τέτοια αποτυχία θα δώσει στον Αγοραστή οποιοδήποτε δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες για οποιεσδήποτε ποσότητες Προϊόντος.”

“Η Pfizer θα αποφασίσει για τις απαραίτητες προσαρμογές στον αριθμό των συμβεβλημένων δόσεων και του χρονοδιαγράμματος παράδοσης που οφείλονται στον Αγοραστή … με βάση τις αρχές που θα καθορίσει η Pfizer … Ο αγοραστής θεωρείται ότι συμφωνεί με οποιαδήποτε αναθεώρηση.”

Για να το ξεκαθαρίσω:

Ο Αγοραστής παραιτείται από το παρόν από όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που μπορεί να έχει βάσει του Νόμου, σε μετοχικό κεφάλαιο ή με άλλο τρόπο, που απορρέουν από ή σχετίζονται με: … κάθε παράλειψη της Pfizer να παραδώσει τις Συμβεβλημένες Δόσεις σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης.

[“Purchaser hereby waives all rights and remedies that it may have at Law, in equity or otherwise, arising from or relating to:.. any failure by Pfizer to deliver the Contracted Doses in accordance with the Delivery Schedule.”]

Για άλλη μια φορά: “Σε καμία περίπτωση η Pfizer δεν υπόκειται ή ευθύνεται για τυχόν ποινές καθυστερημένης παράδοσης.”

Δεν μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν, σε καμία περίπτωση:

“Η Pfizer δεν θα δεχτεί, σε καμία περίπτωση, επιστροφές Προϊόντος (ή οποιαδήποτε δόση) … καμία επιστροφή Προϊόντος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.”

Τώρα για το ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ: $12 ανά δοσολογία για περίπου 250.000 μονάδες.

Είναι αστείο ότι αυτή είναι η τιμή για μια μικρή ποσότητα δόσεων όταν η Pfizer χρέωνε τις ΗΠΑ $19,50 ανά δόση.

Οι αμερικανοί φορολογούμενοι γελάστηκαν από την Pfizer, αλλά το Ισραήλ πλήρωσε… $62!

“Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας, ο Yaron Niv, είπε σε ξεχωριστή συνέντευξη στο Kan ότι κάθε δόση στοίχισε στο Ισραήλ $62.”

Ο τότε Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «o Μάγος», είναι πράγματι μάγος: κατάφερε το Ισραήλ να πληρώσει 5 φορές περισσότερα από την Αλβανία και έκανε τους ανθρώπους να τον λατρέψουν για αυτή την ΚΑΚΗ συμφωνία.

“Σχετικά με την πληρωμή, η χώρα δεν έχει δικαίωμα «να παρακρατήσει, να συμψηφίσει, να ανακτήσει ή να χρεώσει οποιαδήποτε ποσά οφείλονται στην Pfizer, είτε βάσει της παρούσας Συμφωνίας είτε με άλλο τρόπο, έναντι οποιουδήποτε άλλου ποσού οφείλει (ή πρόκειται να οφείλει) σε αυτήν από την Pfizer ή Συνεργάτη της Pfizer.”

[“About payment, the country has no right “to withhold, offset, recoup or debit any amounts owed to Pfizer, whether under this Agreement or otherwise, against any other amount owed (or to become due and owing) to it by Pfizer or a Pfizer Affiliate.”]

Φθαρμένα αγαθά:

Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ για να ανακληθεί προϊόν είναι αν μπορείτε να αποδείξετε ότι υπήρξε βλάβη cGMP (Current Good Manufacturing Practice).

“Για λόγους σαφήνειας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να απορρίψει οποιοδήποτε Προϊόν βάσει καταγγελιών υπηρεσιών, εκτός εάν ένα Προϊόν δεν συμμορφώνεται ουσιαστικά με τις Προδιαγραφές ή την Υφιστάμενη Καλή Πρακτική Παραγωγής (cGMP).”

[“For clarity, Purchaser shall not be entitled to reject any Product based on service complaints unless a Product does not materially conform to Specifications or cGMP.”]

Αυτή η συμφωνία είναι πάνω από κάθε τοπικό δίκαιο του κράτους.

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και αποτελεσματικότητα:

“Ο αγοραστής αναγνωρίζει … οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν είναι προς το παρόν γνωστές και ότι μπορεί να υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις του εμβολίου που δεν είναι προς το παρόν γνωστές.”

Τερματισμός με αιτία: (Termination for cause)

Υπάρχουν ρήτρες σχετικά με τη δυνατότητα τερματισμού, αλλά στην πραγματικότητα, όπως είδατε μέχρι τώρα, ο αγοραστής δεν έχει σχεδόν τίποτα που μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιώδης παράβαση, ενώ η Pfizer μπορεί εύκολα να το κάνει αν δεν πάρει τα χρήματά της ή αν αυτό θεωρήσει ότι πρέπει να κάνει.

Πρέπει να πληρώσετε την Pfizer για τις δοσολογίες που παραγγείλατε, ανεξάρτητα από το πόσες καταναλώσατε, ανεξάρτητα από το εάν η Pfizer έλαβε την έγκριση (ήταν έγκριση πριν από την ΕΕ) ή αν παρέδωσαν τις Συμβεβλημένες Δόσεις σύμφωνα με τυχόν εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης που ορίζονται εδώ.

“Ο αγοραστής συμφωνεί με το παρόν να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να κρατήσει αβλαβείς την Pfizer, BioNTech (και) τις θυγατρικές τους… από και κατά οποιασδήποτε και όλων των αγωγών, αξιώσεων, αγωγών, ενεργειών, απαιτήσεων, απωλειών, ζημιών, υποχρεώσεων, διακανονισμών, κυρώσεων, προστίμων, δαπανών και εξόδων…”

[“Purchaser hereby agrees to indemnify, DEFEND AND HOLD HARMLESS Pfizer, BioNTech (and) their Affiliates…from and against any and all suits, claims, actions, demands, losses, damages, liabilities, settlements, penalties, fines, costs and expenses…”]

Το κράτος πρέπει να υπερασπιστεί την Pfizer:

“(Η Pfizer) θα ειδοποιήσει τον Αγοραστή για Ζημίες για τις οποίες ζητά αποζημίωση … Μετά από αυτήν την ειδοποίηση, ο Αγοραστής αναλαμβάνει αμέσως τη διενέργεια και τον έλεγχο της υπεράσπισης αυτών των Αποζημιωμένων Αξιώσεων για λογαριασμό της (Pfizer)”

Ωστόσο, “η Pfizer θα έχει το δικαίωμα να αναλάβει τον έλεγχο αυτής της υπεράσπισης … και ο Αγοραστής θα πληρώσει όλες τις Ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εύλογων αμοιβών των δικηγόρων και άλλων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν.”

Η Pfizer διασφαλίζει ότι η χώρα θα πληρώσει για τα πάντα:

“Τα κόστη και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των … αμοιβών και εκταμιεύσεων συμβούλων, που πραγματοποιήθηκαν από τον Αποζημιωμένο (-ους) σε σχέση με οποιαδήποτε Αποζημιωμένη Αξίωση, θα επιστρέφονται ανά τρίμηνο από τον Αγοραστή”

Ευθύνη:

“Αυτό δεν περιλαμβάνει, ούτε συνιστά, ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος για την κάλυψη τυχόν απαιτήσεων τρίτων/ασθενών και αυτή η γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν θίγει την υποχρέωση αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία.”

Δεν υπάρχει όριο στην ευθύνη της χώρας σε περίπτωση:

“Η αποζημίωση που δόθηκε από την ενότητα 8 (αποζημίωση)” ή εάν ο αγοραστής δεν πλήρωσε την Pfizer”

Ο Αγοραστής παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα ασυλίας, παραιτείται από κάθε νόμο που ενδέχεται να περιορίσει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στην Pfizer.

Σχόλιο: Το δικαστήριο στη Νέα Υόρκη έχει την ικανότητα να κατέχει διεθνή περιουσιακά στοιχεία μιας χώρας εάν η χώρα αθέτησε τη σύμβαση.

 

Προϋπόθεση παροχής:

Ο αγοραστής πρέπει να παρέχει προστασία στη Pfizer από ευθύνη για αξιώσεις και όλες τις Ζημιές, πρέπει να την υλοποιήσει μέσω νομοθετικών ή κανονιστικών απαιτήσεων και η επάρκεια τέτοιων προσπαθειών εξαρτάται από την αποκλειστική κρίση της Pfizer.

Εμπιστευτικότητα, μέρος 1:

“Κάθε Παραλήπτης πρέπει να διασφαλίζει τον εμπιστευτικό και ιδιόκτητο χαρακτήρα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Αποκαλυπτόμενου Μέρους με τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό φροντίδας καθώς διατηρεί τις δικές του εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες παρόμοιου είδους”

Εμπιστευτικότητα, μέρος 2:

“Ο Παραλήπτης γνωστοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε εκείνους τους Αντιπροσώπους του που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας”

Εμπιστευτικότητα, μέρος 3:

Η σύμβαση πρέπει να διατηρείται εμπιστευτική για 10 χρόνια. Γιατί 30 χρόνια στο Ισραήλ;

“Οι διατάξεις αυτού του τμήματος 10 (Εμπιστευτικές πληροφορίες) θα παραμείνουν στη λήξη ή τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για περίοδο δέκα (10) ετών”

Διαιτησία και ισχύοντες νόμοι:

Η διαιτησία πρέπει να γίνει στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, που διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ.

Εάν έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο υπουργείο η διαφύλαξη της σύμβασης, πρέπει να συνεχίσει:

“… Η απόπειρα εκχώρησης δικαιωμάτων ή ανάθεσης ή υπεργολαβίας καθηκόντων χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των άλλων μερών είναι άκυρη και αναποτελεσματική.”

 

Σχόλια μετά την ανάρτηση

Τελικά, αφού τελείωσα με την ανάλυση της σύμβασης, συνοψίζοντας όλα τα στοιχεία που είναι σημαντικά, είναι καιρός να αποκαλύψω το όνομα της χώρας από την οποία διέρρευσε.
Και η νικήτρια είναι … η Αλβανία!

Πρώτα έπεσα πάνω σε ένα έγγραφο, που ονομάζεται KONTRATEN-E-PLOTE και μεταφράζεται σε “Διαβάστε ολόκληρο το συμβόλαιο“.

Αργότερα ανακάλυψα ότι ήταν αλβανικός ιστότοπος που το δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2021. Τους αξίζει κάθε τιμή για τη διαρροή του εγγράφου και οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο αξίζουν την ντροπή που δεν το ανακάλυψαν και δεν το ανέφεραν.

 

Προσθήκη #1
Ο πρώην πρόεδρος της Pfizer στη Βραζιλία και διευθύνων σύμβουλος για τη Λατινική Αμερική κατέθεσε στην επιτροπή της Βραζιλίας ότι η Pfizer ζήτησε τον ίδιο όρο για την αγορά εμβολίων … από όλες τις χώρες.


Προσθήκη #2
Ο κ. Roberto Ferreira Dias, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιο με την Pfizer, συνελήφθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα για ψέματα στο CPI της Βραζιλίας Covid, μια ειδική επιτροπή που ερευνά τις δραστηριότητες του COVID19. Κατηγορείται ότι ζήτησε δωροδοκία από την AZ!

 

Προσθήκη #3 – Τμήμα κρυπτογραφίας


Επισυνάπτεται η απόδειξη για την εγκυρότητα του εγγράφου της Βραζιλίας, μέσω της απόδειξης ότι η ψηφιακή υπογραφή που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή του εγγράφου είναι έγκυρη. Αυτό το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη σε δικαστήριο.

Κρυπτογραφική ανάλυση του συμβολαίου της Pfizer

Κρυπτογραφική ανάλυση του συμβολαίου της Pfizer

Κρυπτογραφική ανάλυση του συμβολαίου της Pfizer

Κρυπτογραφική ανάλυση του συμβολαίου της Pfizer