Απάντηση και Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – 30 Ιουλ. 2021

Απάντηση και Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - 30 Ιουλ. 2021

Μετά από επιστολή παραπόνου από τη Νομική ομάδα του AlarmCall, η απάντηση και συνημμένη έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την 30 Ιουλ. 2021. Η έκθεση της Επιτρόπου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική και περιέχει συστάσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την συμβατότητα των μέτρων που επιβλήθηκαν για την διαχείριση της πανδημίας.