Επιστολή προς Γεν. Εισαγγελέα για ποινική δίωξη συγκεκριμένων προσώπων

Μέσω της νομικής ομάδας σήμερα, 7/2/2021, ζητήθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα (ΓΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας να δώσει τη συγκατάθεσή του για την ποινική δίωξη συγκεκριμένων προσώπων, τόσο αναφορικά με το θέμα της ύπαρξης του καρκινογόνου Οξειδίου του Αιθυλενίου σε μερίδα στειλεών που χρησιμοποιούνται επί του γενικού κυπριακού πληθυσμού όσο και για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά παράβαση του Άρθρου 50 του Ποινικού Κώδικα και άλλων ποινικών αδικημάτων.

Έγινε επίδοση με ιδιωτικό επιδότη στο γραφείο του ΓΕ της επισυναπτόμενης επιστολής.

Τα πρόσωπα για τα οποία ζητήθηκε η συγκατάθεση του ΓΕ ώστε να διωχθούν ποινικά αναγράφονται στην επιστολή όπως και οι λόγοι [ σελ.7-15 (αποδείξεις) ].

1303-2020-173_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ_07.02.2022_Redacted