Νέα μελέτη μεγάλων δεδομένων σε 145 χώρες δείχνει ότι τα εμβόλια κατά του COVID επιδεινώνουν την κατάσταση (περιστατικά και θάνατοι).

Αναδημοσίεση από το άρθρο του Steve Kirsch.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα εμβόλια COVID προκαλούν περισσότερα κρούσματα COVID ανά εκατομμύριο (+38% στις ΗΠΑ) και περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο που σχετίζονται με τον COVID (+31% στις ΗΠΑ).

Νέα μελέτη μεγάλων δεδομένων σε 145 χώρες δείχνει ότι τα εμβόλια κατά του COVID επιδεινώνουν την κατάσταση (περιπτώσεις και θάνατοι).

Η περίληψη μας λέει:
“Ο στατιστικά σημαντικός και συντριπτικά θετικός αιτιολογικός αντίκτυπος μετά την ανάπτυξη του εμβολίου στις εξαρτημένες μεταβλητές συνολικοί θάνατοι και συνολικές περιπτώσεις ανά εκατομμύριο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Υποδεικνύουν μια αξιοσημείωτη αύξηση τόσο των κρουσμάτων που σχετίζονται με τον COVID-19 όσο και των θανάτων που οφείλονται απευθείας σε ένα εμβόλιο που πουλήθηκε αρχικά στο κοινό ως «κλειδί για να ανακτήσουμε τις ελευθερίες μας». Η επίδραση των εμβολίων στο σύνολο των κρουσμάτων ανά εκατομμύριο και η χαμηλή θετική του σχέση με τους συνολικούς εμβολιασμούς ανά εκατό υποδηλώνει περιορισμένο αντίκτυπο των εμβολίων στη μείωση των περιπτώσεων που σχετίζονται με τον COVID-19.

Αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής να λαμβάνουν αποφάσεις πολιτικής βάσει δεδομένων, όχι αφηγηματικών, και βάσει τοπικών συνθηκών και όχι παγκόσμιων ή εθνικών εντολών. Αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αρχίσουν να αναζητούν άλλους τρόπους εξόδου από την πανδημία εκτός από τις εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού.”

Με άλλα λόγια, μας είπαν ψέματα.
Τα εμβόλια το κάνουν χειρότερο, όχι καλύτερο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν βγαίνουμε από την τρύπα. Τα υποχρεωτικά εμβόλια το κάνουν αυτό.

Αυτή δεν είναι καθόλου η πρώτη μελέτη που καταλήγει σε αυτά τα συμπεράσματα. Αυτές οι μελέτες, που έγιναν όλες ανεξάρτητα, βρήκαν το ίδιο πράγμα – όσο περισσότερο εμβολιάζετε, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα: