Οι θάνατοι λόγω των εμβολίων Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 6 μήνες είναι 407% υψηλότεροι από τους θανάτους που οφείλονται σε όλα τα άλλα εμβόλια συνδυασμένα τα τελευταία 11 χρόνια

Αναδημοσίευση από The Daily Expose

 

Ένα αίτημα ελεύθερης πληροφόρησης (FOI) που υποβλήθηκε στο MHRA (Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων Ην. Βασιλείου) αποκάλυψε πόσο θανατηφόρα είναι πραγματικά τα εμβόλια Covid-19.

Με αίτημα που υπέβαλε ο Duncan Husband στις 29 Μαΐου 2021 ζητήθηκε από το MHRA να παράσχει μια λίστα με όλα τα νέα εμβόλια στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2010 και 2020 καθώς και τον αριθμό των θανάτων, ανά εμβόλιο, ανά μήνα για το ίδιο χρονικό διάστημα.


Ο MHRA εκπλήρωσε το αίτημα FOI στις 29 Ιουνίου 2021 και παρείχε έναν πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων εμβολίων και εκτύπωση ανάλυσης εμβολίου για κάθε τύπο εμβολίου εκτός από το Adacel για το οποίο το MHRA ισχυρίζεται ότι δεν έχει αναφορές.

Δυστυχώς, τα παρεχόμενα δεδομένα δεν αναλύονται ανά μήνα όπως ζήτησε ο Duncan Husband αλλά παρέχεται μια συνολική ανασκόπηση κατά την τελευταία δεκαετία του συνολικού αριθμού ανεπιθύμητων ενεργειών και θανάτων που έχουν ως εξής:

Στο εμβόλιο Pediacel για την αντιμετώπιση της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη χορηγήθηκε άδεια από το MHRA στις 3 Δεκεμβρίου 2010. Μέχρι τις 8 Απριλίου 2021 έχουν αναφερθεί 3013 ανεπιθύμητες ενέργειες και 15 θάνατοι στο MHRA.

Το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο για την αντιμετώπιση της πνευμονίας έλαβε άδεια από το MHRA στις 20 Μαΐου 2015. Μέχρι τις 8 Απριλίου 2021 έχουν αναφερθεί 8.238 ανεπιθύμητες ενέργειες και 38 θάνατοι που αναφέρθηκαν στο MHRA.

Το εμβόλιο κατά της λύσσας από την GlaxoSmithKline, στην οποία ο Patrick Vallance έχει μετοχές, έλαβε άδεια από το MHRA στις 6 Απριλίου 2017. Μέχρι τις 8 Απριλίου 2021 υπήρξαν 2.387 ανεπιθύμητες ενέργειες και 1 θάνατος που αναφέρθηκε στο MHRA.

Το εμβόλιο VIVOTIF για την αντιμετώπιση του τυφοειδούς πυρετού έλαβε άδεια από το MHRA στις 25 Ιουλίου 2018. Μέχρι τις 8 Απριλίου 2021 έχουν αναφερθεί 309 ανεπιθύμητες ενέργειες και 0 θάνατοι στο MHRA.

Τα εμβόλια για την αντιμετώπιση της μηνιγγίτιδας έλαβαν άδεια από το MHRA στις 31 Μαρτίου 2015. Μέχρι τις 8 Απριλίου 2021 έχουν αναφερθεί 9.980 ανεπιθύμητες ενέργειες και 2 θάνατοι στο MHRA.

Το εμβόλιο του άνθρακα έλαβε άδεια από το MHRA στις 3 Μαΐου 2018. Μέχρι τις 8 Απριλίου 2021 έχουν αναφερθεί 294 ανεπιθύμητες ενέργειες και 0 θάνατοι στο MHRA.


Στο εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α χορηγήθηκε εξουσιοδότηση από το MHRA στις 24 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι τις 8 Απριλίου 2021 έχουν αναφερθεί 848 ανεπιθύμητες ενέργειες και 1 θάνατος που αναφέρθηκε στο MHRA.


Τα εμβόλια γρίπης, τα πρώτα εκ των οποίων έλαβαν άδεια το 2013, είχαν 35.068 ανεπιθύμητες ενέργειες και 227 θανάτους που αναφέρθηκαν στο MHRA.

Συνολικά, υπήρξαν 450 θάνατοι μεταξύ των 236.555 ανεπιθύμητων ενεργειών στο εμβόλιο mRNA της Pfizer που αναφέρθηκαν στο σύστημα κίτρινης κάρτας του MHRA μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Το «τρύπημα» της AstraZeneca είχε 960 θανάτους μεταξύ 775.940 ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν στο σύστημα κίτρινης κάρτας του MHRA μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.


Υπήρξαν, επίσης, 6 θάνατοι μεταξύ των 22.191 ανεπιθύμητων ενεργειών στο “τρύπημα” της Moderna και 24 θάνατοι μεταξύ των 2.690 ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν σε απροσδιόριστη μάρκα του εμβολίου.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 τα εμβόλια Covid-19 έχουν προκαλέσει 1.037.376 ανεπιθύμητες αντιδράσεις και 1.440 θανάτους, ενώ τώρα έρχονται για τα παιδιά σας και θέλουν να δώσουν ενισχυτικά “τρυπήματα” σε ηλικιωμένους και ευάλωτους το φθινόπωρο.


Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι ο αριθμός των ανεπιθύμητων ενεργειών στα εμβόλια Covid-19 που αναφέρθηκαν στο MHRA, συνολικού ύψους 1.037.376, είναι 17,25 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν στο MHRA σε όλα τα άλλα εμβόλια που εγκρίθηκαν από το 2010.

Δείχνει επίσης ότι ο αριθμός των θανάτων που οφείλονται στα εμβόλια Covid-19 που αναφέρονται στο MHRA, συνολικά 1.440, είναι πάνω από 5 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των θανάτων που αναφέρθηκαν στο MHRA ως ανεπιθύμητες ενέργειες σε όλα τα άλλα εμβόλια που εγκρίθηκαν από το 2010.

Πρόκειται για τρομακτικό νούμερο αν λάβετε υπόψη τον συνολικό αριθμό ανεπιθύμητων ενεργειών και θανάτων για τα εμβόλια Covid-19 που έχουν συσσωρευτεί σε διάστημα 6 μηνών σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό ανεπιθύμητων ενεργειών και θανάτων για όλα τα άλλα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από το 2010 και έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία 11 χρόνια.

Χρειάζεστε άλλα αποδεικτικά στοιχεία ότι η κυκλοφορία των εμβολίων Covid-19 πρέπει να σταματήσει αμέσως;