Ερωτηματικά μετά από περίεργα ευρήματα σε αίμα εμβολιασμένων.

Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Matt Taylor σε συνέντευξη του στον Stew Peters θέτει σημαντικά ερωτήματα μετά από περίεργα ευρήματα σε αίμα εμβολιασμένων κάτω από την επίρροια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και προκαλεί τους πάντες να επαναλάβουν τις δοκιμές του για να καταρρίψουν τα επιχειρήματα του.