Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης για μεταλλάξεις, lockdown και κοινωνικές συνέπειες

Το σχετικό απόσπασμα για μεταλλάξεις, lockdown και τις κοινωνικές συνέπειες τους από την σύνέντευξη του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη πιο κάτω:

 

Η πλήρης σύνέντευξη του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη πιο κάτω: