Τα πραγματικά δεδομένα για την ασφάλεια των εμβολίων στις έγκυες γυναίκες – Δεν υπάρχει ασφάλεια.

Επικεντρώσαμε την έρευνα μας σε μία και μοναδική μελέτη με τίτλο Preliminary findings of mRNA Covid-19 Vaccine…

When 4 Out of 5 Pregnant Women Had a Miscarriage, The CDC Changed Study Data to Suggest the Covid-19 Vaccine Was Safe For Them

Scientists conducting a real-world study for the CDC falsified data to suggest that the Covid-19 vaccines…