Προστατέψτε τα παιδιά. Η σύνδεση των Διαβατηρίων Εμβολιασμού με την επικείμενη οικονομική επανεκκίνηση.

Η Melissa Ciummei, μια χρηματοοικονομική επενδυτής από τη Βόρεια Ιρλανδία, έχει σοβαρές ανησυχίες για το ότι τα διαβατήρια εμβολιασμού θα χρησιμοποιούνται κυρίως ως διαβατήρια δεδομένων για τον έλεγχο της συμμετοχής στην κοινωνία. Κατά την άποψη της αυτό το σύστημα διαβατηρίων σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να βοηθήσει στην πραγματοποίηση μιας οικονομικής επαναφοράς, αντικαθιστώντας το αποτυχημένο σύστημα νομισμάτων fiat.

Για να ενεργοποιήσετε την προβολή υποτίτλων στα Ελληνικά:
α. Επιλέξτε την προβολή υποτίτλων (Subtitles/closed captions).
β. Επιλέξτε “Ρυθμίσεις” > “Subtitles/CC” > “Auto-translate” > “Greek”.