Οι θάνατοι στα παιδιά είναι 44% υψηλότεροι από τον μέσο όρο των 5 ετών από τότε που τους προσφέρθηκε το εμβόλιο Covid-19, σύμφωνα με τα στοιχεία του ONS.

Αναδημοσίευση από The Daily Expose, 24/11/2021

 

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) αποδεικνύουν ότι οι θάνατοι μεταξύ των παιδιών έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τον μέσο όρο των πέντε ετών από τότε που τους προσφέρθηκε το εμβόλιο mRNA Covid-19 της Pfizer.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ο καθηγητής Chris Whitty, ο Επικεφαλής Ιατρικός Λειτουργός της Αγγλίας, έγραψε στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συμβουλεύοντάς την ότι σε όλα τα παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών πρέπει να προσφερθεί τουλάχιστον μία δόση της ένεσης Pfizer Covid-19.

Αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι η Κοινή Επιτροπή Εμβολιασμών και Ανοσοποίησης (JCVI) αρνήθηκε να το πράξει λόγω του συμπεράσματος ότι τα οφέλη δεν αντισταθμίζουν απαραιτήτως τους κινδύνους. Ο λόγος για τον οποίο κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα είναι ο αμελητέος αριθμός των παιδιών που υποφέρουν από σοβαρή ασθένεια λόγω του Covid-19, πόσο μάλλον να πεθάνουν, και η πραγματική πιθανότητα τα παιδιά να υποστούν μυοκαρδίτιδα (φλεγμονή του καρδιακού μυός) ως ανεπιθύμητη ενέργεια.

Για πρώτη φορά στην ιστορία η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επέλεξε να αγνοήσει τις συμβουλές του JCVI και αντ’ αυτού επέλεξε να επεκτείνει την ένεση Covid-19 σε όλα τα παιδιά άνω των 12 ετών με άμεση ισχύ.

Η ακόλουθη ανάλυση των στοιχείων του Office for National Statistics (ONS) δείχνει τις συνέπειες αυτής της απόφασης, μέχρι στιγμής…

Το ONS δημοσιεύει εβδομαδιαία στοιχεία σχετικά με τους θανάτους το 2021, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ, ενώ έχει ήδη δημοσιεύσει ένα σύνολο δεδομένων “2015-2019, πενταετής μέσος όρος” σχετικά με τους θανάτους, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία και από τα δύο σύνολα δεδομένων για την ανάλυσή μας, και τα δύο μπορούν να μεταφορτωθούν ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία μας είναι σωστά –

Κατεβάστε το σύνολο δεδομένων 2021 για τους θανάτους (έως την εβδομάδα 45)
Κατεβάστε το σύνολο δεδομένων 2015 – 2019, μέσος όρος 5 ετών για τους θανάτους

Η 13η Σεπτεμβρίου, η ημέρα που ο Chris Whitty συμβούλευσε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να προσφέρει το εμβόλιο Covid στα παιδιά, έπεσε στην εβδομάδα 37 του 2021. Χάρη στα σχέδια που είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή με εντολή του Υπουργού Υγείας Sajid Javid, το NHS ήταν έτοιμο να αρχίσει να κάνει ενέσεις στα παιδιά με άμεση ισχύ, οπότε αναλύσαμε όλους τους θανάτους που συνέβησαν από την εβδομάδα 38 και μετά.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της εβδομάδας 38 και της εβδομάδας 45, μεταξύ όλων των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το σύνολο δεδομένων για τον πενταετή μέσο όρο 2015-2019.

 

Οι θάνατοι μεταξύ των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών ήταν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της πενταετίας κάθε εβδομάδα από τότε που τους προσφέρθηκε η ένεση Covid-19, εκτός από την εβδομάδα 42. Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων σημειώθηκε την εβδομάδα 40, με 11 θανάτους να καταγράφονται σε σύγκριση με τους 4 που σημειώθηκαν στο σύνολο δεδομένων του μέσου όρου της πενταετίας. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση των θανάτων κατά 175% μόνο την εβδομάδα 40.

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τον αθροιστικό αριθμό θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της εβδομάδας 38 και της εβδομάδας 45, μεταξύ όλων των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το σύνολο δεδομένων του 5ετούς μέσου όρου 2015-2019.

 

Μεταξύ της εβδομάδας 38 και της εβδομάδας 45 στο σύνολο δεδομένων κατά μέσο όρο πέντε ετών, σημειώθηκαν συνολικά 41 θάνατοι μεταξύ παιδιών ηλικίας 10-14 ετών. Όμως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος σημειώθηκαν συνολικά 59 θάνατοι μεταξύ παιδιών. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 44% σε σχέση με τον μέσο όρο των πέντε ετών από τότε που τους προσφέρθηκε η ένεση Covid-19.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της εβδομάδας 38 και της εβδομάδας 45, μεταξύ όλων των αρσενικών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το σύνολο δεδομένων του πενταετούς μέσου όρου 2015-2019.

Οι θάνατοι μεταξύ των αρσενικών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών ήταν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της πενταετίας κάθε εβδομάδα από τότε που τους προσφέρθηκε η ένεση Covid-19, εκτός από τις εβδομάδες 42 και 43, όπου ήταν χαμηλότεροι, και την εβδομάδα 44, όπου ήταν οι ίδιοι. Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων σημειώθηκε την εβδομάδα 40, με 7 θανάτους σε σύγκριση με τους 2 που σημειώθηκαν στον 5ετή μέσο όρο των δεδομένων. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 250% των θανάτων μόνο την εβδομάδα 40.

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τον αθροιστικό αριθμό θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της εβδομάδας 38 και της εβδομάδας 45, μεταξύ όλων των αρσενικών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το σύνολο δεδομένων του 5ετούς μέσου όρου 2015-2019.

Μεταξύ της εβδομάδας 38 και της εβδομάδας 45 στο σύνολο δεδομένων κατά μέσο όρο πέντε ετών, σημειώθηκαν συνολικά 24 θάνατοι μεταξύ αρσενικών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών. Όμως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος σημειώθηκαν συνολικά 34 θάνατοι μεταξύ αρσενικών παιδιών. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 42% σε σχέση με τον μέσο όρο των πέντε ετών από τότε που τους προσφέρθηκε η ένεση Covid-19.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τον αριθμό των θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της εβδομάδας 38 και της εβδομάδας 45, μεταξύ όλων των θηλυκών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το σύνολο δεδομένων του πενταετούς μέσου όρου 2015-2019.


Οι θάνατοι μεταξύ των θηλυκών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών ήταν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της πενταετίας κάθε εβδομάδα από τότε που τους προσφέρθηκε η ένεση Covid-19, εκτός από την εβδομάδα 41 όπου ήταν χαμηλότεροι και τις εβδομάδες 42 και 45 όπου ήταν ίδιοι. Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων σημειώθηκε την εβδομάδα 40, με 4 θανάτους να καταγράφονται σε σύγκριση με τους 2 που σημειώθηκαν στο σύνολο δεδομένων του μέσου όρου της πενταετίας. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση των θανάτων κατά 100% μόνο την εβδομάδα 40.

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τον αθροιστικό αριθμό θανάτων ανά εβδομάδα, μεταξύ της εβδομάδας 38 και της εβδομάδας 45, μεταξύ όλων των θηλυκών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία, το 2021 και το σύνολο δεδομένων του 5ετούς μέσου όρου 2015-2019.


Μεταξύ της εβδομάδας 38 και της εβδομάδας 45 στο σύνολο δεδομένων του μέσου όρου της πενταετίας, σημειώθηκαν συνολικά 17 θάνατοι μεταξύ θηλυκών παιδιών ηλικίας 10-14 ετών. Όμως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος σημειώθηκαν συνολικά 25 θάνατοι μεταξύ θηλυκών παιδιών. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 47% σε σχέση με τον μέσο όρο των πέντε ετών από τότε που τους προσφέρθηκε η ένεση Covid-19.

Είναι σαφές ότι οι αριθμοί αυτοί δεν είναι αστρονομικά υψηλοί, αλλά υπάρχει καλός λόγος γι’ αυτό, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν πεθαίνουν γενικά. Πράγμα που θα πρέπει να κάνει ακόμη πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι παρατηρούμε σημαντική αύξηση των θανάτων μεταξύ των παιδιών από τότε που τους προσφέρθηκε ένεση Covid-19.

Η συσχέτιση δεν ισούται φυσικά με την αιτιώδη συνάφεια, αλλά φαίνεται να σχηματίζεται ένα βουνό συμπτώσεων σε σχέση με τα εμβόλια Covid-19. Πρόκειται για μια ακόμη σύμπτωση ή φταίνε αυτές οι ενέσεις;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι βρετανικές αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν επειγόντως γιατί οι θάνατοι μεταξύ παιδιών, αγοριών και κοριτσιών είναι 44%, 42% και 47% υψηλότεροι από τον μέσο όρο των πέντε ετών από τότε που τους προσφέρθηκε η ένεση Covid-19.

 

Αναδημοσιεύθηκε από The Daily Expose