Η Karen Kingston, πρώην υπάλληλος της Pfizer, σε αποκαλυπτική ανάλυση για την έγκριση του εμβολίου Covid-19 της Pfizer.

Η Karen Kingston, πρώην υπάλληλος της Pfizer, προβαίνει σε μια αποκαλυπτική ανάλυση για την πρόσφατη έγκριση του εμβολίου Covid-19 της Pfizer από τον FDA (ΗΠΑ) και σημειώνει ότι:

  • Βάσει της έγκρισης ο κατασκευαστής πρέπει να δηλώσει πλήρη κατάλογο των συστατικών του εμβολίου.
  • Παραδόξως δεν έχει ξεκινήσει η προώθηση και προβολή (promotion & marketing) του συγκεκριμένου εμβολίου.
  • Αναμένουμε να δούμε το τελικό τεχνικό δελτίο που θα συνοδεύει το εγκεκριμένο εμβόλιο για πλήρη έλεγχο και επιβεβαίωση βάσει των νομικών δεσμεύσεων του κατασκευαστή.