Ερωτήματα και Παρατηρήσεις επί της Ανακοίνωσης του ΥΠΑΝ για το Μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης με Ημερομηνία 1/9/2023

Σε απάντηση της αινιγματικής ανακοίνωσης του ΥΠΑΝ με ημερομηνία 1/9/2023 για το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και σε συνέχεια με το πρόσφατο έγγραφο μη συγκατάθεσης που δημοσιεύσαμε, υποβάλλουμε προς το ΥΠΑΝ τα πιο κάτω εύλογα ερωτηματα και παρατηρήσεις:

1. «Το ΥΠΑΝ δεν έχει προβεί σε καμία αλλαγή που να σχετίζεται με το εν λόγω μάθημα, από το 2011 μέχρι σήμερα.»
Ερώτηση: Πως είναι δυνατόν να μην έχει προβεί σε καμία αλλαγή το ΥΠΑΝ από το 2011, ενώ ο επίσημος οδηγός “ΛΕΜΕ όχι” για Προδημοτική και Α’ Δημοτικού έχει ημερομηνία έκδοσης Νοεμβρίου 2022;

2. «Σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση, το μάθημα διδάσκεται και θα διδάσκεται όπως ακριβώς διδασκόταν εδώ και δώδεκα χρόνια, από το 2011, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ. Σημειώνεται ότι ουδέποτε κατά τα δώδεκα αυτά χρόνια, υπήρξε οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα ή καταγγελία.»

Ερώτηση: Πως είναι δυνατόν να διδάσκεται το μάθημα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο του 2011:
α) ενώ υπάρχει νέα ύλη και κατευθύνσεις του ΥΠΑΝ προς τους εκπαιδευτικούς με ημερομηνία Νοεμβρίου 2022;
β) ενώ περιέχει κατευθυνόμενη ύλη με την οποία διαφωνούμε ως γονείς, στα πλαίσια υποχρεωτικότητας εφαρμογής με έμμεσους ή άμεσους τρόπους ελέγχου προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να διδάξουν υποχρεωτικό περιεχόμενο που υποσκελίζει την συνείδηση τους και έρχεται σε αντίθεση με τα ήθη και παραδόσεις της Κύπρου;
γ) Εδώ και μια δεκαετία το μάθημα της αγωγής ζωής διδάσκονταν στα παιδιά με τα αυτονόητα από τους εκπαιδευτικούς μας, με εξαίρεση περιστατικά από ορισμένους “εκπαιδευτικούς” που έφεραν σε δύσκολη θέση πολλά παιδιά και τους γονείς τους που αρνήθηκαν να προβούν σε επίσημη καταγγελία γιατί φοβήθηκαν τον στιγματισμό του παιδιού τους.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι ενώ για μια δεκαετία οι γονείς είχαν εμπιστοσύνη προς το ΥΠΑΝ για το επίπεδο ήθους και ποιότητας του διδακτικού υλικού προς τα παιδιά μας, χωρίς να χρειαστεί κάποιος ιδιαίτερος έλεγχος του περιεχομένου, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ότι αυτή η εμπιστοσύνη που δείξαμε ως γονείς στο ΥΠΑΝ έχει χαθεί, και νιώθουμε προδομένοι από την στάση του ΥΠΑΝ που παραπαίει χρόνο με τον χρόνο ακόμη περισσότερο.

3. «Σκοπός του μαθήματος είναι η παιδαγωγικά ορθή αντιμετώπιση ζητημάτων υγιούς ζωής και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως στην αυτοπροστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων και ορθών συμπεριφορών και στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της μηδενικής ανοχής στη βία και στον εκφοβισμό.»
Παρατήρηση: Η ολιστική σεξουαλική αγωγή με την νέα της μορφή όπως εφαρμόστηκε εν μέρει την περασμένη χρονιά σε πολλές περιπτώσεις έφεραν τα παιδιά σε πολύ δύσκολη θέση και δυσφορία. Δυστυχώς, η νέα διδακτέα ύλη και οι συνοδευόμενες πρακτικές οδηγούν στην άρση των πνευματικών αντιστάσεων των παιδιών, στην απάμβλυνση των ηθικών αισθητηρίων τους και στην ισοπέδωση των αξιών της παράδοσης μας. Με αποτέλεσμα την διαστρέβλωση και παραμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.

4. «Το μάθημα διδασκόταν και θα διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη δεχθεί και θα συνεχίσουν να δέχονται επιμόρφωση για το θέμα, όπως γινόταν τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν στο Λύκειο και τις Τεχνικές Σχολές, ΜΟΝΟ για έξι διδακτικές περιόδους εντός του σχολικού έτους, τυγχάνουν περαιτέρω επιμόρφωσης.»
Ερωτήσεις:
Ποιο είναι το υλικό εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και ποιος παρέχει την εκπαίδευση;
Ποιος ήταν ο διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης για την εν λόγω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών; ποια διαδικασία δημόσιων συμβάσεων ακολουθήθηκε για αυτές τις υπηρεσίες;
Ποιος ο λόγος που ονομάζεται συγκεκριμένη ΜΚΟ στην αντισυνταγματική (ως κρίθηκε από την Νομική Υπηρεσία) νέα νομοθεσία και ποιος είναι ο ρόλος της ΜΚΟ σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το ΥΠΑΝ και τα σχολεία;
Ποιός έλεγχος θα εξασκείται στους μη κρατικούς οργανισμούς και υπηρεσίες τους οποίους περιλαμβάνει η αντισυνταγματική νέα νομοθεσία;

5. «Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ετοιμαστεί, εδώ και δώδεκα χρόνια, από παιδαγωγούς (πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς), με βάση πολλαπλές πηγές, με πλήρη σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της ηλικίας των παιδιών μας. Οποιεσδήποτε αναφορές σε περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή άλλους φορείς και οργανωμένες ομάδες, δεν αφορούν στο περιεχόμενο του μαθήματος. Το ΥΠΑΝ διασφαλίζει ότι όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος όλων των τάξεων και όλων των βαθμίδων έχουν ετοιμαστεί στη βάση επιστημονικών και παιδαγωγικών κριτηρίων και οτιδήποτε περιέλθει στην αντίληψη οποιουδήποτε και είναι εκτός αυτού του πλαισίου, είναι έτοιμο να το αξιολογήσει δεόντως και να πράξει ανάλογα.»
Παρατήρηση:Διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασιν σοβαρά και επικίνδυνα σημεία στο περιεχόμενο του διδακτικού υλικού που έχουν αντίκτυπο την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Περαιτέρω και εν αντιθέσει με τους νόμους της Κυπριακή Δημοκρατίας, το υλικό αυτό δεν πέρασε από πρότερη διαβούλευση με τους άμεσα επηρεαζόμενους γονείς, αλλά ούτε ζητήθηκαν οι απόψεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και άλλων οργανωμένων θρησκευτικών συνόλων, δηλ. της Μουσουλμανικής κοινότητας, της Χριστιανικής Καθολικής κοινότητας και της Εβραϊκής κοινότητας μεταξύ άλλων, αφού επεμβαίνει σε προσεγγίσεις και ερμηνείες που συγκρούονται με θρησκευτικά ήθη, έθιμα όπως και με τις ιστορικές παραδόσεις της Κύπρου.

Για όλους τους άνωθεν λόγους απαιτούμε την κατάργηση του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2022, ο οποίος κρίθηκε ως αντισυνταγματικός από την Νομική Υπηρεσία, όπως και του εν λόγω μαθήματος βάσει του νεοσύστατου υλικού ως έχει προσφάτως διαμορφωθεί, αφού δεν υπήρξε καμία πρότερη διαβούλευση με τους γονείς και τα οργανωμένα θρησκευτικά σύνολα και αφού ενδεχομένως με ελλιπή ενημέρωση η Βουλή προχώρησε στην ψήφιση κατά παράβαση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα άνωθεν σημεία επισυνάπτονται και σε έγγραφο PDF.

Ενημέρωση 16.09.2023: Επισυνάφθηκε έγγραφο PDF με παρατηρήσεις που αφορούν την Εκκλησία σε σχέση με την αντισυνταγματική νομοθεσία Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης του 2022.